Upprop ht -17

Uppropet för höstterminen är den 21 augusti kl 9.00.
Klass F-5 slutar ca 10.30 och klass 6-9 slutar ca 11.00.

Ingen lunch serveras denna dag