Profil

PROFIL för Flens Kristna Skola

UNIK-profilen

Utifrån grundskolans läroplan 2011 har UNIK-profilen formulerats.

”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde”….” Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla”….”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika wegenart och därigenom kunna delta i sämhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

Följande profildokument beskriver hur  vi på FKSvill bemöta och förhålla oss till elever och föräldrar utifrån att vi sätter eleven i centrum.

U- Utvald, utmanad, utbildad, unik

Vi betraktar alla individer som lika värdefulla oavsett ålder, kön, religion, etnicitet eller social bakgrund. Vi anser att det finns en utveckling till ett meningsfullt liv för varje människa oavsett omständigheter. Vi vill vara en skola där eleverna utmanas att utveckla kunskaper på många områden.

N- nyfiken, nåbar

Vi anser att varje individ är skapad för att leva i gemenskap med andra och med Skaparen själv som lagt ned en naturlig nyfikenhet på att lära sig nya saker i varje individ. Varje individ vill vi betrakta som nåbar och göra allt för att han/hon ska utveckla sin nyfikenhet genom att ta tid att lyssna på eleven.Genom vårt lyssnande vill vill respektera varje individ- det är aldrig rätt att kränka någon.  Vi anser att solidaritet är viktigt personligt, men även lokalt och globalt.

I- intresserad, inriktad

Vi anser att i en uppmuntrande miljö kan intressen utvecklas, eleverna blir inriktade  och fokuserade och deras gåvor och talanger kommer till utryck.

K- kreativ, kunnig, karaktär

Vi anser att människan är en avbild av vår Skapare som är kreativ och därför är också vi kreativa på en mängd olika sätt. Vi anser vidare att kreativitet och kunnighet hör ihop och detta vill vi uppmuntra våra elever i. Vi vill att eleverna ska utveckla kunnighet på en mängd olika områden. Vi betraktar karaktären som det som kännetecknar en individ. Vi vill att eleverna ska utveckla karaktärsdrag som initiativförmåga, osjälviskhet, ärlighet, tålamod och  ansvar.

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *