Fritidshemmet Arken

Fritidshemmet Arken riktar sig till barn i årskurserna F- 3.

Idag har vi ca 30 härliga barn inskrivna på fritids. Vi finns i skolans lokaler på Rundvägen 7.

Mål

Fritids verksamhet har nära samarbete med skolan och förskolan och vi har samma ledord som Flens Kristna Skola: VÄRDEN, SPRÅK OCH KUNSKAP

VÄRDEN, SPRÅK OCH KUNSKAP

Fritidshemmets vision: 

Vår vision är att eleverna ska utvecklas särskilt inom de tre områden som är definierade som skolan och fritidshemmets ledord.

Fritidshemmets ledord: 

Värden – grundläggande principer som ger allmän vägledning i livet. När en människa gör dessa värden till sina egna blir det människans värderingar vilka motiverar vad vi säger och gör. 

Språk – kommunikation och retorik, tänka, lyssna, reflektera, läsa, skriva och räkna. 

Kunskap – varje elev älskar kunskap. Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 


Under läsåret 2018/2019 vill vi speciellt fokusera på följande delar inom varje undervisningsområde: 

Språk – rik kommunikation 

Vi vill att varje elev lär sig att använda det svenska språket för att kommunicera egna behov och önskemål, kunna berätta och uttrycka sig så att andra förstår. Varje elev ska också kunna lyssna, förstå och följa instruktioner. 

Estetiska uttrycksformer och skapande 

Vi vill att varje elev får möjligheten att få uttrycka sig på flera olika sätt. Sång,  musik, rörelse samt kreativt skapande i olika material är våra primära verktyg för detta ändamål. 

Vårt samhälle och vår miljö 

Vi vill att varje elev ska kunna använda och förstå matematiska begrepp i sin vardag samt omsätta det i praktisk handling. Varje elev ska få förståelse för hur demokrati, normer och regler används och följs för att få det sociala samspelet att fungera. Varje elev ska bli känd med sin närmiljö och lära sig hur man uppför sig i trafiken.  

Lek och utevistelse 

Vi vill att varje elev ska få möjligheten utveckla sin grovmotorik och uppleva glädjen med att få vistas ute i naturen under årets fyra årstider. Varje elev ska lära sig att vara rädd om naturen. Varje elev ska få delta i olika lekar både inomhus och utomhus,  pedagogstyrda lekar samt lek på egna initiativ.

 

Personal på fritidshemmet: 

Pedagogisk ansvarig: Kerstin Ljungholm
Fritidsledare: Huda  Alsalloum och Mattias Lahall
Telefon: 070 685 18 76 

Mail: arken@flenskristnaskola.se 

 

Blanketter

Kontakt

Postadress
Box 18
642 21 FLEN

Besöksadress
Rundvägen 7

Telefon:
070-685 18 76

Kommentera