Om skolan

Från hösten 2019 byter vi namn till Ålidenskolan.
Besök gärna vår nya hemsida


Flens Kristna Skola
startades av Församlingen Sion. Skolan inrymdes då i församlingslokalens bottenvåning på S. Kungsgatan 11. Det första läsåret hade skolan 11 elever i en åldersintegrerad grupp med klasserna 1-5.

Skolan fick egna lokaler när församlingen köpte Åliden 1997, ett tidigare ålderdomshem som ligger längs Flensån. Byggnaden renoverades och gjordes ordning för skolverksamhet. Samma år utökades skolan med ett fullt utbyggt högstadium.

Idag har skolan 87 elever i åren F-9 på Åliden. Förskoleklassen är integrerad i skolan. Vi följer Lgr 11 med tillägg av en kristendomslektion per vecka. Fritidshemmet Arken och förskolan Duvan finns i samma byggnad.

Kristen profil

Flens Kristna Skola har en kristen profil. Detta innefattar morgonsamlingar, storsamlingar samt samlingar i kyrkan vid ex. jul och påsk. skolanSom tillägg till läroplanen har varje klass en extra lektion kristendom i veckan. Vi jobbar även med karaktärsarbete vilket innebär att skolan vill träna eleverna till att få en god karaktär. Karaktär är en sammanfattning av de själsliga egenskaper som kännetecknar en person. Vi vill att eleverna ska utveckla karaktärsdrag som t ex initiativförmåga, ärlighet, osjälviskhet, empati, tålamod och ansvar.

Vision och ledord

Vår vision är att eleverna ska utvecklas särskilt på de tre områden som vi formulerat som våra ledord:

Värden–  grundläggande principer som ger allmän vägledning i livet. När en människa gör dessa värden till sina egna blir det människans värderingar vilka motiverar vad vi säger och gör.

Språk– kommunikation och retorik, tänka, lyssna, reflektera, läsa, skriva och räkna.

Kunskap– varje elev älskar kunskap. Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Likabehandlingsarbetet

Skolan vill ge eleverna en trygg skolmiljö. Vi arbetar aktivt utifrån vår plan för likabehandling. Det betyder att varje människa har ett okränkbart värde. Flens Kristna Skolas plan för likabehandling beskriver verksamhetens intention och aktiva arbete att tillförsäkra barn, elever och anställda en lika behandling oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder.  Vi vill att alla ska bemöta varandra enligt ”den gyllene regeln” hämtad ur Bibeln där Jesus säger: ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra mot dem.”

Om du är intresserad av skolan så kontakta oss. Vi har platser kvar för fler elever i vissa årskurser.

Klicka här så får du en ansökan att skriva ut för ansökan av ditt barn!

Kommentera